Брестский районный исполнительный комитет

Брестский районный исполнительный комитет
burger
Главная // Судебная власть

Судебная власть

Адрес: 224030, г. Брест, пр. Машерова, 8

e-mail: rai-brest@court.by

Режим работы: понедельник – пятница с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00

Председатель суда Брестского района: Маручек Сергей Михайлович

Телефоны:

Приемная председателя суда (80162) 57 49 11

Канцелярия (80162) 57 49 18, факс (80162) 57 49 19

Телефон доверия: (80162) 53 98 03

Личный прием граждан, их представителей, представителей юридических лиц осуществляется:

в рабочие дни с 08.00 до 13.00 и с14.00 до 18.00,

во вторую субботу месяца с 9.00 до 13.00

Предварительная запись на прием к председателю суда ведется по телефону (80162) 53 98 03

График приёма граждан:

Должность

День приёма

Цель приема

Председатель суда

среда

с 08.00 до 13.00

личный прием граждан, их представителей, представителей юридических лиц по вопросам:

- организация работы суда;

- подача жалоб на действия и решения судьи, должностного лица органа, ведущего административный процесс; обжалование вступивших в законную силу постановлений иных органов по делам об административных правонарушениях

работники суда

понедельник –пятница

с 08.00 до 13.00

с 14.00 до 18.00

2-я суббота месяца

с 9.00 до 13.00

личный прием граждан, их представителей, представителей юридических лиц по вопросам:

- приема исковых заявлений, заявлений и жалоб, требующих разрешения в порядке, установленном процессуальным законодательством


В графике приема возможны изменения. Справки по телефону (80162) 53-98-03.


Адрас: 224030, г. Брэст, пр.Машэрава, 8

e-mail: rai-brest@court.by

Рэжым працы: панядзелак - пятніца з 9.00 да 13.00 і з 14.00 да 18.00

Старшыня суда Брэсцкага раёна: Маручек Сяргей Міхайлавіч

Тэлефоны:

Прыёмная старшыні суда (80162) 57 49 11

Канцылярыя (80162) 57 49 18, факс (80162) 57 49 19

Тэлефон даверу: (80162) 53 98 03

Асабісты прыём грамадзян, іх прадстаўнікоў, прадстаўнікоў юрыдычных асоб ажыццяўляецца:

у працоўныя дні з 08.00 да 13.00 і з 14.00 да 18.00,

у другую суботу месяца з 9.00 да 13.00

Папярэдні запіс на прыём да старшыні суда вядзецца па тэлефоне (80162) 53 98 03

Графік прыёму грамадзян:

Пасада

Дзень прыёму

Мэта прыёму

Старшыня суда

серада

з 08.00 да 13.00

асабісты прыём грамадзян, іх прадстаўнікоў, прадстаўнікоў юрыдычных асоб па пытаннях:

- арганізацыя працы суда;

- падача скаргаў на дзеянні і рашэнні суддзі, службовай асобы органа, які вядзе адміністрацыйны працэс; абскарджанне пастаноў iншых органаў, якія ўступілі ў законную сілу, па справах аб адміністрацыйных правапарушэннях

работнікі суда

панядзелак - пятніца

з 08.00 да 13.00

з 14.00 да 18.00

2-я субота месяца

з 9.00 да 13.00

асабісты прыём грамадзян, іх прадстаўнікоў, прадстаўнікоў юрыдычных асоб па пытаннях:

- прыёму іскавых заяў, заяў і скаргаў, якія патрабуюць дазволу ў парадку, устаноўленым працэсуальным заканадаўствам

У графіку прыёму магчымыя змены. Даведкі па тэлефоне 8 (162) 53-98-03.

Интернет-ресурсы

Полезные ссылки