Брестский районный исполнительный комитет

Брестский районный исполнительный комитет
burger
Главная // Обращения граждан // График приема граждан специалистами управления землеустройства

График приема граждан специалистами управления землеустройства

График приема граждан

специалистами  управления  землеустройства

Брестского районного исполнительного комитета

Название исполнительного

комитета

 

Ф.И.О. специалиста

Дни, время приема,

телефон

 

Брестский

районный исполнительный

комитет

каб. №52  Начальник управления

Жигарь Татьяна Григорьевна

вторник 8.00–13.00

14.00–17.00,

тел. 21-36-34

каб.  №52  Зам. нач. управления

Глухова Татьяна Ивановна

четверг 14.00–17.00,

тел. 21-36-34

каб. №53   Главные специалисты

управления:

Карманова Вероника Францевна

 

 

вторник, четверг

8.30 – 13;  14 – 16.30

тел. 21-36-40

Сухаревич Александр Михайлович

тел. 21-36-38

Домачевский

 

Дорошук Алла Адамовна

 

вторник

96-12-41

Томашовка

четверг

55-96-30

Знаменский

 

Рапин Елена Леонидовна

 

среда

95-57-45

Мухавецкий

четверг

94-71-17

Радваничский

понедельник

93-16-11

Тельминский

Октысюк Сергей Леонтьевич

вторник

54-93-59

Мотыкальский

четверг

94-94-17

Чернавчицкий

Перелайко Виталий Владимирович

вторник

94-51-36

Лыщицкий

среда

95-31-57

Чернинский

Петручик Елена Ивановна

среда

94-39-13

Клейниковский

четверг

93-41-16

 

 

 

 

Графік прыёму грамадзян

спецыялістамі  ўпраўлення  землеўпарадкавання

Брэсцкага раённага выканаўчага камітэта

Назва

выканаўчага

камітэта

 

П.І.І. па бацьку спецыяліста

Дні, час прыёму,

тэлефон

 

Брэсцкі

раённы выканаўчы

камітэт

каб. №52  Начальнік упраўлення

Жыгар Таццяна Рыгораўна

аўторак 8.00–13.00

14.00–17.00,

тэл. 21-36-34

каб.  №52 Нам. нач. упраўлення

Глухава Таццяна Іванаўна

чацвер 14.00–17.00,

тэл. 21-36-34

каб. №53   Галоўныя спецыялісты ўпраўлення:

Карманава Вераніка Францаўна

 

 

аўторак, чацвер

8.30 – 13;  14 – 16.30

тэл. 21-36-40

Сухарэвіч Аляксандр Міхайлавіч

тэл. 21-36-38

Дамачаўскі

 

Дарашук Ала Адамаўна

 

аўторак

96-12-41

Тамашоўка

чацвер

55-96-30

Знаменскі

 

Рапін Алена Леанідаўна

 

серада

95-57-45

Мухавецкі

чацвер

94-71-17

Радваніцкі

панядзелак

93-16-11

Тэльмінскі

Актысюк Сяргей Лявонцьевіч

аўторак

54-93-59

Матыкальскі

чацвер

94-94-17

Чарнаўчыцкі

Пералайка Віталій Уладзіміравіч

аўторак

94-51-36

Лышчыцкі

серада

95-31-57

Чэрнінскі

Пятручык Алена Іванаўна

серада

94-39-13

Клейнікаўскі

чацвер

93-41-16

 

 

Интернет-ресурсы

Полезные ссылки